Hizmetler

Home / Hizmetler
İŞ ETİĞİMİZ

Dürüst
Paylaşımcı

Bütünleşik hizmetlerimiz ile, tüm süreçleri yerel yönetmeliklere ve yasal süreçlere uygun bir şekilde yönetiyoruz.

Proje yönetimi sürecimiz, projelerinizin başlangıcından sonuna kadar titizlikle takip edilerek, zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını sağlıyoruz. Şeffaf ve düzenli iletişimimizle, sizinle sürekli temas halinde olarak projenin ilerleyişini bildiriyoruz

HİZMETLERİMİZ

Kentsel Dönüşümde İz Bırakıyoruz, Yaşanılabilir Kentler İnşa Ediyoruz

İNŞAAT TAAHHÜT
 • Taraflar Arasında Görüşme ve Anlaşma: Arsa sahibi ile inşaat firması veya müteahhit arasında potansiyel bir proje için görüşmeler yapılır. Projeye karşılık olarak alınacak konut birimi veya daire sayısı, proje süresi, ödeme koşulları ve diğer detaylar üzerinde anlaşma sağlanır.
 • Proje Planlaması: Anlaşmanın detaylarına uygun olarak proje planlaması yapılır. İnşaat firması veya müteahhit, yapılacak konut birimlerinin tasarımını yapar ve proje aşamalarını belirler.
 • Yasal İşlemler: Gerekli yasal işlemler yapılır. Proje için gerekli izinler ve ruhsatlar alınır. Bu süreçte yerel yönetmeliklere ve yapı denetim kurallarına uygunluk sağlanır.
 • İnşaat Süreci: Proje planlamasına göre inşaat süreci başlatılır. Konut birimleri veya daireler inşa edilir.
 • Teslimat ve Karşılık: İnşaat tamamlandığında, arsa sahibine anlaşmada belirtilen sayıda konut birimi veya daire teslim edilir. Karşılığında ise arsa sahibi, inşaat firmasından belirli bir sayıda konut birimi veya daire alır.
 • Mali İşlemler: Karşılıklı olarak belirlenen konut birimleri veya dairelerin değeri üzerinden mali işlemler gerçekleştirilir. Bu süreçte ödemeler ve konut devirleri düzenlenir.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK
 • Mimari Tasarım: Yapıların dış görünümünün ve iç mekanların tasarlanması, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun, estetik ve fonksiyonel projelerin oluşturulmasıdır.
 • İç Mimarlık: Yapı içerisindeki mekanların düzenlenmesi, mobilya ve dekorasyon seçimleri, renk ve malzeme seçimleri ile kullanıcı deneyimini artıran iç mekan tasarımıdır.
 • Yapı Mühendisliği: Yapıların taşıyıcı sistemlerinin hesaplanması ve tasarlanmasıdır. Bu alan, binaların statik hesaplarından, zemin etüdlerine kadar birçok teknik süreci içerir.
 • Elektrik Mühendisliği: Elektrik tesisatının tasarımı, aydınlatma planlaması, güç dağıtım sistemlerinin oluşturulması ve elektrikli cihazların entegrasyonu ile ilgilenir.
 • Mekanik Mühendislik: Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin tasarımı ve mekanik ekipmanların entegrasyonu için mühendislik hizmeti sunar.
 • Yapı Denetimi: Yapıların yasal standartlara uygunluğunun denetlenmesi, yapı güvenliği ve kalitesinin sağlanmasıdır.
 • Proje Yönetimi: Projelerin planlanması, süreçlerin koordinasyonu, bütçe yönetimi ve iş programlarının oluşturulması gibi projenin tüm aşamalarının yönetilmesi.
 • İmar Planlaması: Yerel yönetmeliklere uygun olarak arazi kullanımı ve yapılaşma planlamalarının yapılmasıdır.
PLAN & PROJE
 • Proje Planlaması: İnşaatın başlangıcından tamamlanmasına kadar olan tüm aşamaların planlanması. Bu aşamada, proje hedefleri, zaman çizelgesi, bütçe ve kaynak yönetimi belirlenir.
 • İmar ve Yapı Ruhsatı: Yerel yönetmeliklere uygun olarak, arazi kullanımı ve yapılaşma planlamasının yapılması. Gerekli ruhsatların alınması.
 • Mimari Tasarım: Yapının dış görünümünün ve iç mekanların tasarlanması. Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun, estetik ve fonksiyonel projelerin oluşturulması.
 • Yapı Mühendisliği: Yapının taşıyıcı sistemlerinin hesaplanması ve tasarlanması. Binaların statik hesaplarından, zemin etüdlerine kadar teknik süreçleri içerir.
 • Elektrik ve Mekanik Tasarım: Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin tasarımı ve elektrik tesisatının planlanması.
 • Malzeme ve Ekipman Seçimi: Proje için gerekli olan yapı malzemelerinin ve ekipmanların seçimi ve tedariki.
 • Proje Yönetimi: Projenin tüm aşamalarının yönetimi, süreçlerin koordinasyonu, bütçe yönetimi ve iş programlarının oluşturulması.
 • İşçilik ve İnşaat: Proje uygulamasının gerçekleştirilmesi, inşaat sürecinin takibi, işçilik yönetimi ve kalite kontrolü.
 • Yapı Denetimi: Yapıların yasal standartlara uygunluğunun denetlenmesi, yapı güvenliği ve kalitesinin sağlanması.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • Alan Tespiti: Potansiyel kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve riskli bölgelerin analiz edilmesi.
 • Proje Planlaması: Kentsel dönüşüm projesinin tasarımı ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi. Yapılacak konut birimleri, sosyal donatılar ve yeşil alanların planlanması.
 • Yasal ve Teknik İşlemler: Gerekli yasal izinlerin alınması ve teknik detayların düzenlenmesi. Belediyelerle görüşmeler yapılması ve proje onay süreçleri.
 • Katılımcı Planlama: Bölge sakinlerinin ve paydaşların görüşlerinin alınması, katılımcı planlama süreci.
 • Mali ve Ekonomik Analiz: Projenin maliyet analizlerinin yapılması ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi.
 • Yıkım ve Boşaltma: Eski binaların yıkılması veya boşaltılması, yerlerine yeni yapılara hazırlık süreci.
 • İnşaat ve Yeniden Yapılandırma: Yeni yapıların inşası ve kentsel dönüşüm alanlarının yeniden yapılandırılması.
 • Sosyal Destek ve Uygulama: Etkilenen bireylerin sosyal desteklerinin sağlanması ve proje uygulama süreçleri.
 • Denetim ve Kalite Kontrol: Projenin yapılan aşamalarının denetimi ve kalite kontrol süreçleri.
 • Teslim ve Yaşatma: Yeni yapıların teslim edilmesi ve alanın yaşanabilir hale gelmesi.
HEDEFİMİZ

Herkes için yüksek yaşam kalitesiyle yaşanabilir bir gelecek sağlayan bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Adres
Merkez Mah., Marmara Cad. Bekir Aşçı İş Merkezi D:10, 34310 Avcılar/İstanbul