SSS

Home / SSS
BELGELER
Kılavuz & Kanunlar

6306 Sayılı Kanun

Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Kanunu

Yetkili Kuruluşlar

Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kuruluşlar

Kira Yardımı Kılavuzu

Riskli yapılarda kira yardımı esasları

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Merak Edilenler

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kentsel dönüşüm süreci karmaşık gibi görünse de, iyi bir ön araştırma ve doğru bilgilere ulaşmakla birçok soru işaretini giderebilirsiniz. Sizin için genel olarak bilinmesi gerekenleri aşağıda sıraladık.

Unutmayın, kentsel dönüşüm sürecinde uzman bir inşaat firması ile çalışmak, tüm aşamalarda sizi doğru şekilde yönlendirecek ve bilgilendirecek en önemli adımdır.

 • Öncelikle, yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak, mevcut binanın statik ve mimari projeleri arşivden edinilir. Eğer projeler arşivde bulunamıyorsa, mimari ekibimiz röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem numune ve gözlemleri yapar.
 • Yapının deprem risk raporunu almak için gerekli belgelerle birlikte (varsa mevcut projeler, tapu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bağımsız bölüm listesi) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapılır.
 • Yapı Denetim firması, yapıda yapacağı teknik inceleme ve tespit çalışmaları sonucunda, yapı için detaylı bir Deprem Risk Raporu hazırlar.
 • Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu’nu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, bir üst yazı eşliğinde en geç yedi gün içinde sunar.
 • Bakanlık, Deprem Risk Raporu’nu 10 gün içinde inceler ve eksiklik yoksa raporu onaylar. Eğer yapı riskli kabul edilirse, Bakanlık Tapu Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek yapıya “Riskli Yapı” şerhini koyar.
 • İlgili Tapu Müdürlüğü, tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı’nı iletilir. Bu aşamada resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde, yapı sahiplerinin itiraz hakkı bulunur ve İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü’ne rapor için itiraz edilebilir.
 • Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli kabul edilirse, 60 gün içinde yapı maliklerinin en az 2/3 çoğunlukla “Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlanır ve imzalanır. Bu protokolde, ilgili yapıdaki pay sahipleri binanın nasıl ve hangi firmaya yaptırılacağına dair kararlar alır.
 • Buradaki önemli nokta, 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolü imzalanamazsa, Bakanlıkça yapı için yıkım kararı çıkabilir.
 • Kat malikleri, yeniden inşaat veya güçlendirme uygulaması için ortak karar alarak müteahhit veya inşaat şirketi ile sözleşme yapar ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşaatına başlar.
 • Yeni yapılacak inşaat sürecinde, yapı denetim şirketleri her aşamada denetim yapar.
 • Yapı sahipleri, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımından faydalanmak için yerel belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Kira yardımı, 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir destektir ve belirli şartları içerir. Büyük şehirlerde, kira yardımı süresi 18 aydır. Tutar ve süre, kentsel dönüşümün yapıldığı bölge ve belediyenin politikalarına göre değişebilir.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için, bağlı olunan belediyeden yapı depreme dayanıklı ve projeye uygun olarak eksiksiz bir şekilde tamamlanmış bina anlamına gelen iskanlı tapu alınır.

Kentsel dönüşüm sürecinde işbirliği yapacağınız inşaat firmasını araştırmak ve değerlendirmek, güvenilir ve başarılı bir projenin anahtarıdır. İşte inşaat firmasını araştırırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar:

 • Referansları Kontrol Edin: Firma hakkında daha önce yaptığı kentsel dönüşüm projeleri hakkında referansları inceleyin. Referanslar, firmanın geçmiş performansı ve müşteri memnuniyeti hakkında size önemli bilgiler verecektir.
 • Tecrübe ve Uzmanlık Alanları: Firmanın kentsel dönüşüm ve inşaat alanındaki tecrübesini araştırın. Uzmanlık alanları, projenizin ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
 • Lisans ve Yetki Belgeleri: Firma, ilgili yasal lisans ve yetki belgelerine sahip olmalıdır. Lisanslı bir firma ile çalışmak, güvenilirliği ve yasal uygunluğu garanti eder.
 • Sigorta Durumu: Firma, projeler için yeterli sigorta kapsamına sahip olmalıdır. Bu, olası risklerin azaltılması ve projenizin güvence altına alınması için önemlidir.
 • Teknik Kadro ve Ekipman: Firmanın teknik kadrosunu ve ekipmanlarını araştırın. Nitelikli personel ve modern ekipmanlar, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlar.
 • Önceki Projeleri Ziyaret Edin: Firmanın önceki projelerini ziyaret ederek fiziksel olarak inceleyin. Kalite, işçilik ve detaylar hakkında daha net bir fikir edinebilirsiniz.
 • Müşteri Yorumları ve İnternet İncelemeleri: İnternet üzerinde firma hakkındaki müşteri yorumlarını ve incelemeleri okuyun. Bu, firmanın itibarı ve müşteri memnuniyeti hakkında size bilgi sağlar.
 • Fiyat ve Sözleşme Detayları: Firma ile fiyat ve sözleşme detayları konusunda açık bir şekilde iletişime geçin. Sözleşmenin tüm detaylarını anlayarak imzalamadan önce tüm koşulları doğrulayın.
 • Proje İlerleme Planı: Firma ile projenin ilerleme planı ve süreci hakkında detaylı bir şekilde görüşün. Projenin zaman çizelgesi ve aşamaları net olmalıdır.

Unutmayın ki, iyi bir araştırma süreci, başarılı bir kentsel dönüşüm projesi için temel adımlardan biridir. Evinizi veya binanızı emanet edeceğiniz inşaat firmasının güvenilir, tecrübeli ve uygun yetki belgelerine sahip olmasına özen gösterin.

 

 

Kentsel dönüşüm sözleşmeleri, tüm tarafların haklarının korunması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi için büyük öneme sahiptir. Net, açık ve profesyonel bir sözleşme, projenin başarıyla tamamlanmasını sağlar ve hak sahiplerinin memnuniyetini temin eder.

 

 • Hak Sahiplerinin Korunması: Birden fazla tapu ve hak sahibi olduğu durumlarda, tüm hak sahiplerinin mağduriyet yaşamadan yasadan faydalanmaları için düzenlemeler yapılmalıdır. Hukuksal alanların doğru belirlenmesi ve tapu sahiplerinin hisse alanlarının doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir.
 • Detaylı ve Net İçerik: Sözleşmeler, teknik ve hukuki detayları içerdiği için tüm başlıklar net bir şekilde belirtilmelidir. Tarafların karşılıklı yükümlülükleri, süreler, hükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar gibi konular detaylıca düzenlenmelidir.
 • Kalite ve Malzeme: Kullanılacak malzemelerin çeşitleri ve kalitesi belirtilmeli, inşaatta kullanılacak malzemeler sözleşme ile sabitlenmelidir. Böylece inşaatın kalitesi ve kullanılacak malzemeler konusundaki şeffaflık sağlanmış olur.
 • İnşaat Süresi ve Cezalar: İnşaat süresi ve sürenin aşılması durumunda uygulanacak cezai şartlar belirtilmelidir. Ayrıca inşaatın tamamlanması sonrasında yasal başvuruların kim tarafından yapılacağı detaylandırılmalıdır.
 • Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri: Sözleşmede, tarafların hakları ve yükümlülükleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Tüm tarafların haklarının korunduğu ve sorumluluklarının net olduğu bir sözleşme, olası aksaklıkların önüne geçer.
 • Hukuki Uygunluk: Sözleşmenin hukuki uygunluğu ve tarafların haklarını koruyacak nitelikte olması sağlanmalıdır. Profesyonel hukuki danışmanlık alınması, sözleşmenin doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayacaktır.
 • Mülkiyet Hakları ve Tescil: Tapu ve mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve tescil işlemleri kesinlikle net ve doğru şekilde ifade edilmelidir.
 • Kamuoyu Bilgilendirme: Sözleşme süreci, hak sahipleri ve ilgili paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Kamuoyu bilgilendirilerek, şeffaflık ve güvenilirlik sağlanmalıdır.
 • Değişiklik ve Ek Maddeler: Sözleşmede, ihtiyaç duyulabilecek değişiklik ve eklemelere de yer verilmelidir. Esneklik ve uyum sağlama açısından, sözleşmeye ilave maddelerin eklenmesi kolaylık sağlar.

 

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Başvuruların onaylanması için, dönüşüm kapsamına alınan yapılar belirlenir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müdürlüklerine başvuru yapılır. Onaylanan başvurular sonucunda, hak sahiplerine 18 ay boyunca Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı yapılır.

Kira yardımından yararlanabilmek için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel tapu kaydı ve tapu belgesi, başvuru dilekçesi, yapı hasar raporu, Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi ve son 3 aylık fatura kaydı bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı, kentsel dönüşüm alanında ikamet eden yapı sahipleri veya kiracılarına yönelik bir destektir ve bu destekle mağduriyetlerin giderilmesi ve geçici konut ihtiyacının karşılanması amaçlanır.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli bölgede bulunan veya zarar görmüş konut veya iş yerlerinde bulunan kiracılar ve 6306 numaralı kanun çerçevesinde tahliye edilmiş olan kişilere yönelik verilen bir destektir.

Kentsel dönüşüm taşınma yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şunlardır:

Konut Kiracıları için:

 • Islak imzalı yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı
 • Kamu bankalarından birinde açılmış olan vadesiz hesabın cüzdan fotokopisi
 • Riskli yapı olduğunu belirten yazının/belgenin fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müdürlüğü’nden alabileceğiniz başvuru formu
 • İkametgah belgesi ya da son 3 aya ait elektrik, su ya da doğalgaz faturalarından birinin aslı

İşyeri Kiracıları için:

 • Başvuru formu
 • Riskli bina ve yeni taşınacak olan binaya ait vergi levhası
 • Riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Kamu bankalarında açılmış olan hesap numarası ile IBAN numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı için gerekli olan tüm belgeler tamamlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müdürlükleri veya belediye birimlerine başvuru yapılabilir.

Bu yardım, kentsel dönüşüm sürecindeki kiracılara ve tahliye edilenlere geçici konut ihtiyacını karşılamak amacıyla verilir. Belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir, böylece yardımdan faydalanma süreci hızlanır ve mağduriyetler en aza indirilir.

Geleceği Güvende Tut, Kentsel Dönüşümle Yenilen!

Biz, kentsel dönüşümün gücüyle geleceği şekillendiren bir ekibiz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, çevreye saygılı ve insan odaklı projeler üretmeye adanmış bir firmayız. Geçmişimizde 30 yılı aşkın tecrübe ve güvenle yükselen bir marka olarak, bugünün ve yarının kentlerine değer katıyoruz.

Adres
Merkez Mah., Marmara Cad. Bekir Aşçı İş Merkezi D:10, 34310 Avcılar/İstanbul